Våra styrdokument

 

Vår egen lokala arbetsplan, förskolans läroplan Lpfö 98/16, Skollagen, FN:s barnkonvention, Socialtjänstlagen och Region Gotlands regler för barnomsorg samt regionala målen är grunden för verksamheten på Förskolan Lyckan.

Grundläggande för all verksamhet är att på Lyckan skall alla känna sig trygga, små och stora skall känna arbetsglädje, lust att lära och utvecklas samt kunna påverka.

Välkommen till Förskolan Lyckan!

Länkar:

 

Förskolans läroplan, reviderad 2016


Skollagen


Region Gotland

  

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkade behandling 2017/2018

 

Barnkonventionen