Föräldrainformation

Förskolan köper in och står för blöjor till alla som behöver.

Inskolning av nya barn och föräldrar

Vi skolar in nya barn tillsammans med er föräldrar genom en så kallad föräldraaktiv inskolning. Du/Ni får räkna med att den kan ta mellan 5-14 dagar, beroende på barnets ålder och hur det reagerar på att vara hos oss. Inskolningsmodellen går ut på att ni föräldrar hjälper ert barn att bli tryggt i vår miljö, innan vi i personalen närmar oss barnet och tar över ansvaret för det. En broschyr om hur vi tänker kring inskolning skickas ut till er i god tid före inskolningnen börjar. 

En gång varje år bjuder vi in till utvecklinssamtal där fokus ligger på vad ert barn är mest intresserat av just nu. Av barnets egna ord och dokumentation vill vi berätta för er hur ert barns vardag ser ut på vår förskola. 

Föräldramöte hålls varje höst, där vi berättar om året som kommer. 

För information om Föräldrakooperativet Förskolan Lyckan – kontakta förskolechef Josefine Larsson 0498-48 31 31 eller styresleordförande Rasmus Linge 070-996 93 88