Pedagogerna som arbetar på Lyckan

 

Stina (Förskollärare):

Att odla är fantastiskt kul, såväl växter som barn! Min roll är att ge dem verktyg att få växa och utvecklas utifrån sina premisser! Olikhet tillför!

 

Fatima (Barnskötare):

Jag är extra intresserad av att dokumentera barnens lärande med hjälp av kameran. Dessutom jobbar jag gärna skapande med barnen och gillar att arbeta utforskande med barnen på vår gård. 

 

Helena (Kock):

Det är jag som är förskolans kock! Varje dag ser jag till att barnen får en näringsriktig måltid med så många ekologiska och närodlade varor som möjligt.  

 

Caroline (Barnskötare):

Att få utveckla och utvecklas tillsammans med barn, det är förskolans stora fördel!

 

Tjänstledig - Rebecca (Barnskötare):

Att se och utgå från individen i all verksamhet, gör att ingen dag är den andra lik. Det är LYCKA(n)!

 

Vita (barnskötare & lokalvårdare): 

Det är jag som håller Lyckans lokaler rena och fina! Just nu jobbar jag jag även i barngrupp! Med rötter utanför Sveriges gränser har jag möjlighet att utmana barnens kulturella perspektiv!


Terese (barnskötare)

Brinner för att förstå, möta och främja olikhet! Mångfald tillför!

 

Emma (barnskötare)

Jag utmanas av att tänka utför boxen! Att se varje individ ger hen kfraft att växa!

 

Vikarier: 

Tillsammans med föräldrakooperativen Bysen i Lau, Tofflan i Tofta och Bikupan i Ljugarn har vi en vikariepool. Dessa vikarier sätts vid behov in om ordinarie peronal är sjuka eller borta av annan anledning.