Pedagogerna som arbetar på Lyckan

Josefine, Rektor och Förskollärare

Josefine, som Förskollärare
Jag brinner för en verksamhet där varje enskilt barns intresse och behov tillgodoses, och att 
barnen får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Det sociala samspelet och att barn lär av varandra är något jag värderar högt. Att utforska djur och natur och att sjunga tillsammans med barnen tycker jag är roligt. Barns lärande ska vara roligt och glädjefyllt och att se barnen lyckas är fantastiskt! Jag har alltid barnets bästa i fokus!

Josefine, som Rektor
Jag har titel som rektor här på Lyckan, men jag känner mig inte som en rektor. Jag känner mig som en förskollärare med extra ansvar. Jag är en del i arbetslaget med övriga kollegor och kollegorna är ALLTID delaktiga i alla beslut eller förändringar som görs i verksamheten.
Jag är en person som tycker om att planera och organisera och vill alltid ligga steget före. Jag strävar efter att kollegor, barn och vårdnadshavare alltid ska få känna sig sedda, prioriterade och trygga.

Fatima, Biträdande rektor och Barnskötare
I mitt arbete med barnen brinner jag mest för barnens inflytande, utveckling, styrkor, delaktighet och glädjefullt lärande. I mötet med andra barn och vuxna utvecklas barnen i samspel, socialt- och emotionellt, för mig den viktigaste delen i mitt arbete med människor, stora som små.

Stina, Förskollärare
På jobbet tycker jag om samtalen med barnen och att se dem klara av något som de inte trodde att de kunde. Jag använder gärna sång och musik i undervisningen och tycker att det är roligt att utforska djur och växter tillsammans med barnen. Det bästa är när samspelet och relationer mellan barnen utvecklas och se dem få ökad förståelse och respekt både för sina egna känslor och andras.

Anna, Förskolelärare
Det fina med att jobba med barn är att ingen dag är den andra lik och det är nya utmaningar varje dag. Att få vara delaktig i barns utveckling och se glädjen när de lyckas är oslagbart!

Caroline, Barnskötare
För mig är det viktigt att varje barn får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov. Att få följa barnen och utvecklas tillsammans med dem är fantastiskt roligt!

Vita, Barnskötare och Lokalvårdare
Det är jag som håller Lyckans lokaler rena och fina. Just nu jobbar jag även i barngrupp! Med rötter utanför Sveriges gränser har jag möjlighet att utmana barnens kulturella perspektiv.