Föräldrakooperativet Lyckan drivs av alla föräldrar som är medlemmar. Medlemmarna tillsätter en styrelse tillika huvudman. Huvudman tillsätter personal och bedriver verksamheten tillsammans med rektor.

Föreningen har en anställd lokalvårdare. Som medlem är du ansvarig för att delta i storstädning en gång per termin. Du tilldelas då ett område på förskolan tillsammans med ett annat föräldrapar. Det finns checklistor att utgå från.

En gång i månaden har personalen möte klockan 15-18. Två föräldrapar täcker då upp för de barn som är kvar. Detta inträffar cirka en gång per läsår.

En gång per termin har vi fixardag. Då samlas alla medlemmar för att renovera, bygga och se över trädgården. Dessa dagar utgår från de behov personalen uppmärksammat i verksamheten. Varje medlem tilldelas ett ansvarsområde tillsammans med en eller flera andra medlemmar.

Två gånger per läsår har föreningen stormöte. Då ges information om verksamhet/förening och olika beslut fattas. Ditt deltagande är viktigt! Det går bra om en medlem/ familj kan komma. Kan du/ni inte komma är det viktigt att ordförande meddelas, samt att du/ni förstår skyldigheten/rättigheten att ta del av dagordning och beslut som fattas.

I mars varje år infaller årsmöte. Där fastställs styrelse, budget och övrigt inför kommande år. Alla medlemmar ska närvara.