En vanlig dag på Föräldrakooperativet Lyckan

Förskolan öppnar kl. 6.30, och för de barn som kommer till kl. 7.00 serveras det frukost. Morgonen börjar i ett lugnt tempo med innelek. Runt kl 7.30 delar vi upp oss i respektive grupp, delfiner (1-3 år), sjöhästar (3-4 år), valhajar 4-6 år. Oftast börjar varje grupp sin dag med en samling där vi pratar om vilken dag, datum, år och årstid det är, ser över vilka barn som är på förskolan, sjunger, ramsar och äter frukt. 

Efter fruktstunden har vi olika aktiviteter, så som exempelvis dans och rörelse, sångsamling, bygg och konstruktion, experiment, veckans bok och skapande. På Lyckan arbetar vi för att barn ska ha stort inflytande över sin vardag i olika situationer. Vår planering tar därför sin utgångspunkt i barns intressen, behov och förutsättningar. Det leder bland annat fram till de teman vi jobbar med under längre eller kortare perioder. Barns inflytande kan också göra att vägarna leder till helt andra mål än vad vi först hade tänkt. Vissa dagar går barnen på utflykt i närområdet eller till vår fina skog på andra sidan vägen. Ibland jobbar grupperna försig, andra gånger i tvärgrupper. 

Före lunch brukar ett eller två barn från olika avdelningar få duka, liksom presentera maten för sina kompisar. I matsalen serveras sedan maten på ett buffébord där varje barn hämtar sin mat. Vid matsituationen lyfter vi frågor som hur mycket orkar du? Kan vi slänga hur mycket mat som helst? Hur tar vi vara på den mat vi inte orkat äta upp? Hur kan man göra för att ta lagom? Vilken mat är bra för kroppen? Vad bör man äta mindre av? Maten innebär också ett socialt samspel genom turtagning, att hjälpa varandra och diskutera olika ting. 

När lunchen är avslutad får alla barn varva ner och vila en stund på sin avdelning. De minsta barnen får sova om de behöver, och de äldre lyssnar på en saga, bok, lugn musik och/eller ägna sig åt någon lugn aktivitet. På förskolan finns täcken och kuddar och barnen brukar ha med ett eget gosedjur för denna stund. 

Då vilan är över blir det oftast fri lek inne på avdelningen, men vissa väljer att gå ut. Mellanmålet serveras kl. 14.00, därefter är det några barn som avslutar sin dag på förskolan.

Efter mellanmålet arbetar alla avdelningar tillsammans, vilket skapar tillfälle att främja fler kamratrelationer liksom gynna lärandets kraft barn emellan. På sena eftermiddagen får barnen frukt, så att de klarar sig innan det är dags att åka hem och äta middag.